OBS detta är ett pågående projekt och inte en helt färdig och beslutad plan.

Alternativa tidplaner
Alt 1, slår inte ihop A och B
Alt 2,  A+B hopslagna ger mer körtid

Stockholmscrossen 2.0
Presentationen från Östra MX storforum finns här.


  1. Mer körning med jämnt motstånd.
  2. Prova-på/introduktion nya förare
  3. Förbättrad klubbkänsla (typ serien)

Kort kval + 2 jämna heat
A+B  i en kvalgrupp
C+Tjej i en annan kvalgrupp
Vi utnyttjar minskat deltagarantal till att öka kvalitén
Möjligt tvingas vi till antalsbegränsningar
Kreativ tidsplan måste tas fram


Prova-på, crosskola för vuxna
Komplett program med introduktion, handledning (mentor) och kontrollerade heat i SC 2.0
Prova-på med bestämt antal startande (2 heat under överinseende av resp. klubbledare)
Vissa klubbar tilldelas fast antal.
Prioritera vissa klubbar men samtidigt krav på engagemang
Handledare från varje klubb på plats
Prova-på licens ingår i anm.avgiften
Samtal med Svemo troligen nödvändigt


Depå med klubbområden
Generellt bättre klubbkänsla där prova-på är given del


Information, diskussion med klubbarna om vikten av att arrangera tävlingar och hållbar ekonomi
Minskat antal startande kräver minskade kostnader
2020-09-19, Mer total körtid kanske ger utrymme för höjning av anm.avgift från 350 till 400:-
Lägre medlemsengagemang betyder högre medlemsavgifter och inhyrda flaggvakter
Detta och banunderhåll bör inte räknas som särkostnad för tävlingen


Ett utkast med maximalt antal startande

Preliminär tidplan SC 2.0
Träning A+B ojämna 09:00 00:15 15 min
Träning A+B jämna 09:15 00:15 15 min
Träning C+Tjej ojämna 09:30 00:15 15 min
Träning C+Tjej jämna 09:45 00:15 15 min
Träning Debutant 10:00 00:15 15 min
Förarmöte 10:15 00:15
Kval 1 A+B 10:30 00:15 15 min
Kval 2 A+B 10:45 00:15 15 min
Kval 1 C 11:00 00:15 15 min
Kval 2 C 11:15 00:15 15 min
Heat 1 Tjej 11:30 00:25 15 min + 2varv
Heat 1 Debutant 11:55 00:20 10 min + 2varv
Paus 12:15 00:45
Heat 1 A+B grupp 1 13:00 00:25 15min + 2varv
Heat 1 A+B grupp 2 13:25 00:25 15min + 2varv
Heat 1 C grupp 1 13:50 00:25 15min + 2varv
Heat 1 C grupp 2 14:15 00:25 15min + 2varv
Heat 2 Tjej 14:40 00:25 15min + 2varv
Heat 2 Debutant 15:05 00:20 10min + 2varv
Heat 2 A+B grupp 1 15:25 00:25 15min + 2varv
Heat 2 A+B grupp 2 15:50 00:25 15min + 2varv
Heat 2 C grupp 1 16:15 00:25 15min + 2varv
Heat 2 C grupp 2 16:40 00:25 15min + 2varv
Efter kval indelas förarna i grupp 1 och grupp 2
Total för 2 heat skapas för respektive grupp
Total för grupp 1 och grupp 2 skapas för mästerskapssammanräkningen

 Close Bitnami banner
Bitnami